Termeni și condiții

ITPS SRL, persoană juridică română, cu sediul în România, județ Timiș, localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 7, înregistrată la Registrului Comerțului sub nr. J35/446/2005, având CUI RO17236996, cont bancar RO04INGB0000999904397946 deschis la ING Bank Timișoara

Site - domeniul www.itps.ro și subdomeniile acestuia.

Candidat – persoana fizică (avizată) care trimite un CV prin intermediul site-ului.

Persoană interesată – persoană fizică care înțelege să solicite informații legate de serviciile ITPS prin intermediul formularului de contact de pe site.

 1. POLITICA DE RECRUTARE

1.1. Orice persoană fizică poate expedia un CV prin intermediul site-ului www.itps.ro, la sectiunea CARIERE

1.2. Comunicarea cu Candidatul se poate realiza prin interactiunea directă cu acesta sau prin datele de contact mentionate în CV

1.3. ITPS va analiza CV-urile primite și va contacta doar Candidații care corespund cerintelor postului.

 1. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asigurarea dreptului legat de protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al companiei ITPS și depunem toate eforturile necesare, la nivel tehnic și organizatoric, pentru a prelucra datele tale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protecția datelor" sau "GDPR"), precum și cu orice altă legislație aplicabilă. Unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal este transparența și ne dorim să fii în totalitate informat, de aceea am pregătit acest document pentru a-ți prezenta care sunt modalitățile prin care colectăm, utilizăm, transferăm și îți protejăm datele cu caracter personal, atunci când interacționezi cu noi.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

 • În general, colectăm date cu caracter personal ce provin direct de la tine și, astfel, tu controlezi și decizi ce informații ești dispus să ne oferi. De exemplu, atunci când aplici pentru un job la ITPS ne transmiți adresa ta de e-mail, numele și prenumele, numărul de telefon, orașul în care locuiești, precum și alte informații specifice acestui context, pe care le menționezi în CV-ul tău. La fel, în situația în care alegi să ne contactezi prin formularul dedicat de contact de pe site, ne vei transmite prenumele tău, adresa ta de e-mail, numărul de telefon, precum și alte informații specifice acestui context, pe care le vei menționa în rubrica “Mesaj” din cadrul formularului.
 • Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni utilizate de site-ul web pentru a face experiența utilizatorului mai eficientă. Prin cookies sunt colectate și stocate automat anumite informații. Site-ul rofolosește doar cookie-urile necesare pentru buna funcționare a site-ului, pentru statistici și analize legate de trafic.

Menționăm că nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Dacă faci parte din această categorie de persoane, nu credem că serviciile furnizate de noi sunt în vreun fel utile pentru tine, serviciile noastre funcționând, în principal, pe modelul B2B (business to business).

Cu ce scop colectăm și prelucrăm datele tale?

Vom utiliza datele tale cu caracter personal în scopul recrutării de personal pentru ITPS și în scopul de a răspunde solicitării pe care ne-ai transmis-o prin formularul de contact disponibil pe site.

Cât timp păstrăm datele tale cu caracter personal?

În cadrul procesului de recrutare, vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă de 24 luni de la transmiterea acestora, indiferent dacă ești un candidat de interes pentru noi sau nu. Sigur că ai posibilitatea de a solicita ștergerea acestor date, conform procedurii descrise mai jos.

În ceea ce privește datele cu caracter personal pe care ni le-ai pus la dispoziție în cadrul formularului de contact, acestea vor fi stocate pe perioada derulării dialogului cu tine. Dacă dialogul nu se va concretiza într-o relație contractuală, aceste date vor fi șterse.

Cui transmitem datele tale cu caracter personal?

Nimănui din afara companiei! Principiul după care ne ghidăm este cel al nevoii de a cunoaște: vom transmite datele tale cu caracter personal numai acelor persoane cărora aceste informații le sunt necesare pentru îndeplinirea unor atribuții de serviciu.

Mai mult decât atât, trebuie să știi că toate persoanele care lucrează în cadrul ITPS au încheiat acorduri de confidențialitate cu privire la datele și informațiile de care iau la cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

În procesul de recrutare, vor avea acces la informațiile din CV-ul tău strict departamentul nostru intern de Resurse Umane sau colegii noștri din alte departament relevante față de poziția pentru care ai aplicat și cu care vei susține interviuri dacă ești un candidat de interes pentru noi.

În procesul de furnizare de informații cu privire la serviciile ITPS, vor avea acces la datele cu caracter personal puse la dispoziție de către tine în formularul de contact doar colegii noștri din departamentul de vânzări.

Cu respectarea prevederilor legale care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă devine necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

În ce țări transferăm datele tale cu caracter personal?

Datele noastre sunt păstrate doar pe teritoriul României. Avem o platforma de cloud privat, pe care o utilizăm pentru stocarea datelor, iar această platformă utilizează doar echipamente amplasate în locații din România.

Copiile de backup ale datelor stocate în platforma de cloud privat sunt stocate tot pe echipamente amplasate doar pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor tale cu caracter personal?

Ne luăm angajamentul să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform prevederilor Regulamentului GDPR, a standardelor din industrie și a bunelor practici.

Confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor tale cu caracter personal este asigurată prin faptul că aceastea sunt stocate pe servere securizate, folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și asigurând redundanța stocării.

În ciuda măsurilor adoptate pentru a proteja datele tale cu caracter personal, menționăm că transmiterea informaţiilor pe Internet, în general, precum și prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Ne declinăm responsabilitatea pentru vulnerabilitățile sistemelor care nu se află în controlul nostru.

Care sunt drepturile tale?

Regulamentul general privind protecția datelor recunoaște o serie de drepturi privind datele tale cu caracter personal. Care sunt acestea? Poți să soliciți să ai acces la datele tale, poți să soliciți corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau te poți opune la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. De asemenea, îți poți exercita dreptul de a face o plângere către autoritățile de supraveghere competente sau de a te adresa justiției. După caz, beneficiezi și de dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Poți să obții mai multe informații despre aceste drepturi prin consultarea informațiilor de mai jos.

Pentru a-ți putea exercita drepturile, ne poți contacta folosind informațiile de contact expuse mai sus. În cazul în care dorești să îți exerciți drepturile, este important să reții următoarele aspecte:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Ne rezervăm dreptul de a-ți verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare ce au ca scop confirmarea identității tale.

Onorarii. Nu îți vom solicita o taxă pentru ca tu să îți exerciți vreun drept privind datele tale cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea ta de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, situație în care vom percepe o sumă pentru asemenea circumstanțe. Bineînțeles, vei fi informat în prealabil în privința oricăror onorarii aplicate, înainte de a-ți soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau în cazul în care ai făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să-ți răspundem în termen de maximum două luni. Te vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. Este posibil să te întrebăm dacă poți să ne transmiți mai multe detalii despre solicitarea ta. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai rapid si să scurtăm durata timpului de răspuns pentru solicitarea ta.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care aceasta ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate

Accesul

Poți să ne ceri:

 • să îți confirmăm dacă îți prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să îți punem la dispoziție o copie ale acestor date;
 • să îți oferim alte informații despre datele tale cu caracter personal, precum: datele pe care le avem, în ce scop le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi ai, cum poți face o plângere, de unde am obținut datele tale- în condițiile în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne poți cere să rectificăm sau să completăm datele tale cu caracter personal, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne poți solicita să îți ștergem datele cu caracter personal, doar în cazurile în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • ți-ai retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dai curs unui drept legal de a te opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării de ștergere a datelor tale cu caracter personal în cazul în care prelucrarea acestor date este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

Există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea ta de ștergere a datelor, însă cele două situații menționate anterior constituie cele mai probabile circumstanțe în care ți-am putea refuza această solicitare.

În cazul unei astfel de solicitări, noi vom șterge datele tale cu caracter personal chiar dacă nu s-a împlinit termenul de 24 luni menționat mai sus.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne poți solicita să restricționăm prelucrarea datelor tale cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu dorești ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar tu ai nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • ți-ai exercitat dreptul de a te opune iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele tale cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul tău; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne poți solicita să îți furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau poți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau pe încheierea sau executarea unui contract cu tine; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării datelor tale cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care consideri că drepturile și libertățile tale fundamentale prevalează față de acest interes.
ITPS nu va derula activități de marketing direct utilizând date personale colectate prin intermediul secțiunii de cariere sau de contact din site-ul www.itps.ro

Luarea de decizii automate

În cadrul ITPS nu sunt implementate sisteme care iau decizii pe baza prelucrărilor automate de date în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Plângeri

Ai dreptul să depui o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Fără a-ți afecta dreptul de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, avem rugămintea ca într-o posibilă asemenea situație să ne contactezi și pe noi în prealabil și îți promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Îți reamintim că poți să contactezi în orice moment Responsabilul ITPS privind protecția datelor prin trimiterea unei solicitări la adresa de email: dpo@itps.ro